SREBRN VITEZ SLOVENSKE DVANAJSTIJE V DAR. EMB.  1.720,00 EUR