e-trgovina

1 SKODELICA CESARICA BARBARA

(ø = 8 cm, v = 6 cm, porcelan)

1
SKODELICA BARBARA

Kolekcija skodelic simbolizira duhovnost in lepoto Barbare Celjske, rojene očetu Hermanu Celjskemu na slovenski zemlji najverjetneje leta 1387. Barbara Celjska se je mladoletna poročila s cesarjem Sigismundom Luksemburškim, cesarjem rimsko-nemškega cesarstva in tako postala cesarica Barbara. Cesarica Barbara je ljubila lepoto in dobroto, saj je bila sama lepotica in je predstavljala pojem takratne lepote in dobrote. Bila je velika ženska in še danes predstavlja simbol kulturno ozaveščene slovenske in evropske žene. Kolekcija skodelic kupolastih oblik ali oblik krogle s štirimi nožicami predstavlja božanski svet, ki je vsajen na štiri točke zemeljskega sveta. V ročaj skodelice je vtisnjena oblika antičnega svetega prijema, ki je pri obrednem pitju imel poseben pomen svetosti. Dotik palca in kazalca, združena v sveti krog (mudre), predstavlja Boga. Palec predstavlja Boga, kazalec pa človeški ego. Božja in človeška narava se morata v življenju na Zemlji vedno združiti.


2 SKODELICA CESARICA BARBARA – POZLAČEN ROČAJ

(ø = 8 cm, v = 6 cm, porcelan, pozlata (18 karatno zlato))

2
SKODELICA BARBARA

Kolekcija skodelic simbolizira duhovnost in lepoto Barbare Celjske, rojene očetu Hermanu Celjskemu na slovenski zemlji najverjetneje leta 1387. Barbara Celjska se je mladoletna poročila s cesarjem Sigismundom Luksemburškim, cesarjem rimsko-nemškega cesarstva in tako postala cesarica Barbara. Cesarica Barbara je ljubila lepoto in dobroto, saj je bila sama lepotica in je predstavljala pojem takratne lepote in dobrote. Bila je velika ženska in še danes predstavlja simbol kulturno ozaveščene slovenske in evropske žene. Kolekcija skodelic kupolastih oblik ali oblik krogle s štirimi nožicami predstavlja božanski svet, ki je vsajen na štiri točke zemeljskega sveta. V ročaj skodelice je vtisnjena oblika antičnega svetega prijema, ki je pri obrednem pitju imel poseben pomen svetosti. Dotik palca in kazalca, združena v sveti krog (mudre), predstavlja Boga. Palec predstavlja Boga, kazalec pa človeški ego. Božja in človeška narava se morata v življenju na Zemlji vedno združiti.


3 SKODELICA PLEČNIK

(ø = 7,5 cm, v = 6 cm, porcelan)

3
SKODELICA PLEČNIK

Skodelica posvečena Jožetu Plečniku, slovenskemu arhitektu, ustvarjalcu, ki je za seboj pustil neminljivo lepoto, ki prodira v naše duše ...


4 SKODELICA PLEČNIK – POZLAČEN ROČAJ

(ø = 7,5 cm, v = 6 cm, porcelan, pozlata (18 karatno zlato)))

4
SKODELICA BARBARA

Skodelica posvečena Jožetu Plečniku, slovenskemu arhitektu, ustvarjalcu, ki je za seboj pustil neminljivo lepoto, ki prodira v naše duše ...


5 SKODELICA DIOKLECIJAN

(ø = 9 cm, v = 7 cm, porcelan)

5
SKODELICA BARBARA

Avtorja vežejo s Splitom veliki projekti, eden izmed njih so tudi Mediteranske igre Splita leta 1979. Kogoj obogati preddverje plavalnih bazenov Mediteranskih iger z monolitno skulpturo ADRIANO iz kraškega kamna, katero je ustvaril kot maskoto iger. Leta 2003 je bila v Splitu v Dioklecijanovi palači Kogojeva razstava 60-ih umetnin, ki jih je poklonil kot stalno zbirko mestu Split. Velika ljubezen do kulturne dediščine Dioklecijanove palače pa je spodbudila, da je avtor leta 2005 ob 1700. obletnici palače umetniško oblikoval in postavil DIOKLECIJANOV SARKOFAG iz dragocenega braškega kamna “rasotica”, ki so ga izdelali v klesarski šoli Pušišća na Braču. Sarkofag so postavili 23. septembra 2005 s takratnim predsednikom Stipom Mesičem in arhitektom Jerkom Rošinom. Skodelica s podobo Dioklecijana v ročaju zaključuje njegov poklon kraljevemu mestu Split.


6 SKODELICA DIOKLECIJAN – POZLAČEN ROČAJ

(ø = 9 cm, v = 7 cm, porcela, pozlata (18 karatno zlato)))

6
SKODELICA BARBARA

Avtorja vežejo s Splitom veliki projekti, eden izmed njih so tudi Mediteranske igre Splita leta 1979. Kogoj obogati preddverje plavalnih bazenov Mediteranskih iger z monolitno skulpturo ADRIANO iz kraškega kamna, katero je ustvaril kot maskoto iger. Leta 2003 je bila v Splitu v Dioklecijanovi palači Kogojeva razstava 60-ih umetnin, ki jih je poklonil kot stalno zbirko mestu Split. Velika ljubezen do kulturne dediščine Dioklecijanove palače pa je spodbudila, da je avtor leta 2005 ob 1700. obletnici palače umetniško oblikoval in postavil DIOKLECIJANOV SARKOFAG iz dragocenega braškega kamna “rasotica”, ki so ga izdelali v klesarski šoli Pušišća na Braču. Sarkofag so postavili 23. septembra 2005 s takratnim predsednikom Stipom Mesičem in arhitektom Jerkom Rošinom. Skodelica s podobo Dioklecijana v ročaju zaključuje njegov poklon kraljevemu mestu Split.


7 SKODELICA RAMA

(ø = 9 cm, v = 6 cm, porcelan)

7
SKODELICA RAMA

Začetek zlatega obdobja, ki pomeni spoznanje, da je ČLOVEK BOŽANSKO BITJE. Skodelica je nastala z združitvijo antičnih oblik vzhoda in zahoda. Eliptična oblika lingama, ki temelji na štirih točkah KULTURE »ZEN«, v obliki KRIŽA, združenih v prijem v obliki palice kralja RAME, ki je bil POORNA AVATAR in je že pred približno 20.000 leti po indijskem izročilu prebival s svojo vojsko v Torinu in ga je vnesel v takratno duhovno življenje v Evropo.
RAMA je bil velikan iz obdobja velikanov, saj je meril 4 m in 30 cm. Po fotografiji, materializirani iz rok Sai Babe, je avtor rekonstruiral palico Rame v naravni obliki. Palica se nahaja v Galeriji v Mirnu, v sobi AVATARJEV. Skodelica Rama ima v ročaju avtentično pomanjšano palico boga Rama.
Poklon Prema Saiu in vsem dojenčkom, ki se rojevajo v tem obdobju, ki bodo uresničevali ZLATO OBDOBJE ČLOVEŠTVA.


8 SKODELICA RAMA - POZLAČEN ROČAJ

(ø = 9 cm, v = 6 cm, porcelan, pozlata)

8
SKODELICA RAMA

Začetek zlatega obdobja, ki pomeni spoznanje, da je ČLOVEK BOŽANSKO BITJE. Skodelica je nastala z združitvijo antičnih oblik vzhoda in zahoda. Eliptična oblika lingama, ki temelji na štirih točkah KULTURE »ZEN«, v obliki KRIŽA, združenih v prijem v obliki palice kralja RAME, ki je bil POORNA AVATAR in je že pred približno 20.000 leti po indijskem izročilu prebival s svojo vojsko v Torinu in ga je vnesel v takratno duhovno življenje v Evropo. RAMA je bil velikan iz obdobja velikanov, saj je meril 4 m in 30 cm. Po fotografiji, materializirani iz rok Sai Babe, je avtor rekonstruiral palico Rame v naravni obliki. Palica se nahaja v Galeriji v Mirnu, v sobi AVATARJEV. Skodelica Rama ima v ročaju avtentično pomanjšano palico boga Rama.
Poklon Prema Saiu in vsem dojenčkom, ki se rojevajo v tem obdobju, ki bodo uresničevali ZLATO OBDOBJE ČLOVEŠTVA.


9 OBREDNA SKODELICA OSKAR

(ø = 9,5 cm, v = 6 cm, porcelan, pozlata)

9
OBREDNA SKODELICA OSKAR

Obredno skodelico posvečam dragemu prijatelju, zdravniku, dr. Oscarju Keleminovichu, ki s svojim znanjem združuje zahodno in indokitajsko znanost. Poznavanje kozmične medicine mu omogoča dojemanje zdravilstva kot umetnosti ozdravitve duše in telesa, slednje je zanj božje bitje. Njegovo znanje zajema znanje umetnosti in medicine iz časov Hiperborejcev in megalitske kulture – prve civilizacije na planetu.
Obredna posoda simbolno zajema to vibracijo in je združitev vzhoda in zahoda ter znanja za dobrobit slehernega Človeka – Boga.


10 MEDITACIJSKA SKODELICA

(velika – ø = 8 cm, v = 10 cm; mala – ø = 8 cm, v = 7 cm, porcelan)

10
101 MEDITACIJSKA SKODELICA ZA KAVO IN ČAJ
101 MEDITACIJSKA SKODELICA ZA KAVO IN ČAJ 101 MEDITACIJSKA SKODELICA ZA KAVO IN ČAJ

Skodelica je oblikovana na podlagi simbolike starodavnih civilizacij. Ko se pri oprijemanju ročaja skodelice palec dotakne kazalca, namreč nezavestno sklenemo krog. Palec simbolizira Boga, kazalec pa človeka na Zemlji. Človek se mora na Zemlji spojiti z Bogom, da bi spoznal pet zemeljskih resnic, ki bi mu omogočile njegovo transcendenco v duhovnem razvoju: ljubezen, resnico, pravilno delovanje, mir in nenasilje.


11 SKODELICA KUPOLA SVETEGA MARKA

(velika – ø = 8,5 cm, v = 5,5 cm, mala – ø = 6,5 cm, v = 4,5 cm, porcelan, pozlata)

11
105 SKODELICA KUPOLA SVETEGA MARKA
105 SKODELICA KUPOLA SVETEGA MARKA

Kupole Cerkve sv. Marka iz Benetk izhajajo iz stare krščanske simbolike Boga, iz prve krščanske katedrale AIE – SOFIJE iz Carigrada. Človek je simbolno bitje, zato je njegova najstarejša komunikacija simbol. Kupola predstavlja nebeški svod ali človekovo božansko bitje, prizemljeno na kapitelih, ki predstavljajo zemeljsko življenje.
Rimski PANTEON s kupolo ima na svodu odprtino, ki predstavlja odhod duše iz telesa skozi “TRETJE OKO” v svet “ZLATEGA CVETA ali NEBES”. Simbolika nesmrtnosti človeka, ki jo predstavlja kupola ali krogla, se tako prenaša skozi čas. Zlato jajce ali zlati lingam z isto simboliko predstavlja zlati cvet človeške nesmrtnosti.
Ta idealna kupolasta oblika je bila prenešena v kolekcijo porcelanastih skodelic. Te imajo tri točke, ki predstavljajo krščansko simboliko sv. Trojice: OČETA, SINA in SVETEGA DUHA. Ročaj skodelice je krog, ki predstavlja Boga.
Kupole sv. Marka so posvečene avtorjevim profesorjem Giuseppeju Mazzariolu, Italu Zanneriju, Mariu De Luigiju in Danieli Gaddo Vedaldi – nekdanji direktorici galerije Caffe Florian v Benetkah.


12 SKODELICA KUPOLA SVETEGA MARKA - POZLAČEN ROČAJ

(velika – ø = 8,5 cm, v = 5,5 cm, mala – ø = 6,5 cm, v = 4,5 cm, porcelan, pozlata)

12
105 SKODELICA KUPOLA SVETEGA MARKA
105 SKODELICA KUPOLA SVETEGA MARKA

Kupole Cerkve sv. Marka iz Benetk izhajajo iz stare krščanske simbolike Boga, iz prve krščanske katedrale AIE – SOFIJE iz Carigrada. Človek je simbolno bitje, zato je njegova najstarejša komunikacija simbol. Kupola predstavlja nebeški svod ali človekovo božansko bitje, prizemljeno na kapitelih, ki predstavljajo zemeljsko življenje.
Rimski PANTEON s kupolo ima na svodu odprtino, ki predstavlja odhod duše iz telesa skozi “TRETJE OKO” v svet “ZLATEGA CVETA ali NEBES”. Simbolika nesmrtnosti človeka, ki jo predstavlja kupola ali krogla, se tako prenaša skozi čas. Zlato jajce ali zlati lingam z isto simboliko predstavlja zlati cvet človeške nesmrtnosti.
Ta idealna kupolasta oblika je bila prenešena v kolekcijo porcelanastih skodelic. Te imajo tri točke, ki predstavljajo krščansko simboliko sv. Trojice: OČETA, SINA in SVETEGA DUHA. Ročaj skodelice je krog, ki predstavlja Boga.
Kupole sv. Marka so posvečene avtorjevim profesorjem Giuseppeju Mazzariolu, Italu Zanneriju, Mariu De Luigiju in Danieli Gaddo Vedaldi – nekdanji direktorici galerije Caffe Florian v Benetkah.


13 ENERGETSKA SKODELICA

(velika – ø = 7 cm, v = 10 cm, mala – ø = 6 cm, v = 8 cm, porcelan, pozlata)

13
104 ENERGETSKA SKODELICA

Energetska skodelica spada v kolekcijo kupol svetega Marka.
Skodelica ima tri točke, ki predstavljajo krščansko simboliko sv. Trojice: OČETA, SINA IN SVETEGA DUHA. Ročaj skodelice sestavljata dva kroga, ki simbolizirata združenje človeškega z božjim v celoto – kupolasti svod.
Prve raziskave za te ENERGETSKE SKODELICE je avtor opravil že pred 40 leti prav v Cerkvi sv. Marka in ob raziskavi cerkvenih kupol pri profesorjih Giuseppeju Mazzariolu, Italu Zannieriju in Mariu De Luigiju, na visoki šoli za industrijsko oblikovanje AI CARMINI v Benetkah.


14 ENERGETSKA SKODELICA - ZLAT ROČAJ

(velika – ø = 7 cm, v = 10 cm, mala – ø = 6 cm, v = 8 cm, porcelan, pozlata)

14
104 ENERGETSKA SKODELICA

Energetska skodelica spada v kolekcijo kupol svetega Marka.
Skodelica ima tri točke, ki predstavljajo krščansko simboliko sv. Trojice: OČETA, SINA IN SVETEGA DUHA. Ročaj skodelice sestavljata dva kroga, ki simbolizirata združenje človeškega z božjim v celoto – kupolasti svod.
Prve raziskave za te ENERGETSKE SKODELICE je avtor opravil že pred 40 leti prav v Cerkvi sv. Marka in ob raziskavi cerkvenih kupol pri profesorjih Giuseppeju Mazzariolu, Italu Zannieriju in Mariu De Luigiju, na visoki šoli za industrijsko oblikovanje AI CARMINI v Benetkah.


15 SKODELICA “ZLATA RUDRAKŠA”

(ø = 7 cm, v = 7,5 cm, porcelan, pozlata)

15
SKODELICA ZLATA RUDRAKŠA
SKODELICA ZLATA RUDRAKŠA SKODELICA ZLATA RUDRAKŠA

Skodelica je oblikovana po analizi pozitivnih vibracij v Obredni skodelici Oskar s pomočjo radiestezije in drugih raziskav antičnih posod, ki imajo obredno vsebino. Ohranjanje obrednih vsebin v posebnih posodah s kozmično energijo PRANO nas bogati.
Ročaj pa je odlitek originalne “RUDRAKŠE VELIKANKE”. Rudrakša je najbolj svet plod, poznan tako v Indiji kot v Tibetu. Gre za “najvišji” plod drevesa na Zemlji, ki ima lastnost zbiranja kozmične energije. Posebnost tega plodu pa je, da je koreninast.
Rudrakša je podobna slovenskemu plodu OREHA VELIKANA – KROTOVNIKA, ki je bil v naši kmečki kulturni dediščini v duhovnem pomenu enak Rudrakši. (Poznamo: oreh, orehovico in orehovo potico, kot popotnico duhovnega življenja, pa tudi orehovo ogrlico (“slovenska rudrakša”), ki sem jo kot otrok dobil v dar in jo nato poklonil vnukinji NOEMI ANAI kot “nono” (stari oče)).
Rudrakša na naši skodelici je tista rudrakša, ki je izjemno cenjena v kulturah Daljnega vzhoda, ki ga danes raziskujemo.


16 SKODELICA ZLATI LINGAM

(ø = 6 cm, v = 7,5 cm, porcelan, pozlata)

16
SKODELICA ZLATI LINGAM
SKODELICA ZLATI LINGAM SKODELICA ZLATI LINGAM SKODELICA ZLATI LINGAM

Lingam je oblika jajca, ki je najpopolnejša, matematično eliptična forma na modrem planetu Zemlja.
Oblika jajca je vedno predstavljala in predstavlja Boga, ki nima oblike in iz te oblike se rodijo vse oblike, ki tudi vanjo zaidejo. Torej “Vse je nič in nič je vse!”
Dne 15. 2. 1999, ob 6.21 uri zjutraj v Puttaparthiju umetnik skupaj z ženo Tatjano vidi, kako učitelj Sai Baba rodi iz svojih ust zlato jajce ali LINGAM. Ta obred kreacije se imenuje LINGODBHAWA, to lahko zmore samo POORNA AVATAR – inkarnacija božanstva v človeškem telesu. To je skrivnost človeka – Boga!
V čast temu videnju in v spomin resničnemu čudežu je oblikovana ta skodelica, ki vsebuje pojmovanje in najgloblje spoznanje o NARAVI človeka na Zemlji. Zahvaljujemo se BHAGAVANU SRI SATHYI SAI BABI, da je dovolil napraviti FAKSIMILE tega zlatega jajca in tudi tako skodelico, ki iz njega izhaja!


17 MALA MEDITACIJSKA SKODELICA – PAR

(ø = 5,8 cm, v = 7 cm, keramika)

17
MALA MEDITACIJSKA SKODELICA
MALA MEDITACIJSKA SKODELICA

Skodelica je oblikovana na podlagi simbolike starodavnih civilizacij. Ko se pri oprijemanju ročaja skodelice palec dotakne kazalca, namreč nezavestno sklenemo krog. Palec simbolizira Boga, kazalec pa človeka na Zemlji. Človek se mora na Zemlji spojiti z Bogom, da bi spoznal pet zemeljskih resnic, ki bi mu omogočile njegovo transcendenco v duhovnem razvoju: ljubezen, resnico, pravilno delovanje, mir in nenasilje.


18 MALA MEDITACIJSKA SKODELICA S POTISKOM – PAR

(potisk na krožniku ali skodelici, ø = 5,8 cm, v = 7 cm, keramika)

18
MALA MEDITACIJSKA SKODELICA S POTISKOM – PAR


Skodelica je oblikovana na podlagi simbolike starodavnih civilizacij. Ko se pri oprijemanju ročaja skodelice palec dotakne kazalca, namreč nezavestno sklenemo krog. Palec simbolizira Boga, kazalec pa človeka na Zemlji. Človek se mora na Zemlji spojiti z Bogom, da bi spoznal pet zemeljskih resnic, ki bi mu omogočile njegovo transcendenco v duhovnem razvoju: ljubezen, resnico, pravilno delovanje, mir in nenasilje.


19
103 CESARICA BARBARA

19 CESARICA BARBARA – kolekcija skodelic

(mala – ø = 9 cm, v = 6 cm, keramika)


Kolekcija skodelic simbolizira duhovnost in lepoto Barbare Celjske, rojene očetu Hermanu Celjskemu na slovenski zemlji najverjetneje leta 1387.
Barbara Celjska se je mladoletna poročila s cesarjem Sigismundom Luksemburškim, cesarjem rimsko-nemškega cesarstva in tako postala cesarica Barbara. Cesarica Barbara je ljubila lepoto in dobroto, saj je bila sama lepotica in je predstavljala pojem takratne lepote in dobrote. Bila je velika ženska in še danes predstavlja simbol kulturno ozaveščene slovenske in evropske žene.
Kolekcija skodelic kupolastih oblik ali oblik krogle s štirimi nožicami predstavlja božanski svet, ki je vsajen na štiri točke zemeljskega sveta. V ročaj skodelice je vtisnjena oblika antičnega svetega prijema, ki je pri obrednem pitju imel poseben pomen svetosti. Dotik palca in kazalca, združena v sveti krog (mudre), predstavlja Boga. Palec predstavlja Boga, kazalec pa človeški ego. Božja in človeška narava se morata v življenju na Zemlji vedno združiti.


Spletni nakup izdelkov je možen v spletni trgovini
GALERIJA OSKAR KOGOJ  NATURE DESIGN, Katjuša Kogoj Mužina s.p., Miren 125, 5291 Miren
Tel: 00386 (0)5 395 42 00 E: oskar.kogoj@siol.net
VSE PRAVICE PRIDRŽANE OSKAR KOGOJ    |    SPLOŠNI PRODAJNI POGOJI   |    VARSTVO OSEBNIH PODATKOV   |    IZDELAVA SPLETNE STRANI: CARPEDIEM d.o.o.