GALERIJA
OSKAR KOGOJ
MIREN 125
5291 MIREN
SLOVENIJA
  • 0
SLO | ENG
0
Čas nastanka dela
1978

TEHNIČNI PODATKI

ročno delo (različne vrste kamna)
industrijska proizvodnja (pleksi steklo, kovinske zlitine)

Deli s prijatelji

Opis izdelka

MORSKA MEDVEDKA ADRIANA»Čvrsta konstrukcija in stalna medsebojna konfrontacija gladkih, plemenitih oblik so osnovne značilnosti Kogojevega plastičnega izražanja. Tudi pri oblikovanju morske medvedke gre za premišljeno zastavljeno delo, ki ima v svojih končnih realizacijah vedno svojo notranjo logiko in nas vedno znova plastično popolnoma prepriča. Izhajajoč iz najbolj očitnih značilnostih o konkretnem motivu, je Kogoj abstrahiral vse detajle in zadržal čvrsto, čisto obliko, ki ima še vedno likovno interpretirano zoomorfno strukturo. Vitalna, dinamična, točno določujoča v asociativnem smislu, vizualno zelo ugodno delujoča oblika Kogojeve interpretacije Mediteranske medvedjice nosi s seboj še eno značilnost: monumentalna razsežnost, ki omogoča njeno izkoriščanje od drobnega znaka do prostostoječe skulpture, ki bi lahko narejena v kamnu postala in ostala simbol Splita.« (iz certifikata o avtentičnosti, ki je bil priložen malim maskotam) 

Nikoli pred tem v Jugoslaviji ni imela nobena manifestacija bolj sistematične, dosledne in celovitejše javne prezentacije, kot so jo imele Mediteranske igre Split leta 1979 (MIS 79). To je bil pionirski podvig in izredno uspešne rešitve so dale popoln estetski, propagandni in poslovni uspeh MIS-a doma in po svetu. Za celoten dizajn je bil angažiran Center za industrijsko oblikovanje iz Zagreba, ki je oblikoval Tim za vizualne komunikacije, ki ga je vodil Borislav Ljubičić. K sodelovanju v timu je bil povabljen tudi Oskar Kogoj kot član slovenskega društva oblikovalcev. Njihova naloga je bila razviti vizualno podobo Iger, ki bi v nadaljevanju preko jasno določenih elementov vizualnega komuniciranja pomagala operativi organizacije, atraktivnosti propagandnih akcij in skupaj z dizajnom proizvodov namenjenih Igram in komercialnim programom, da se razvije v javnosti podoba dobre organiziranosti in visokega nivoja kulture. Nastala vizualna identiteta Iger je bila deležna velikega zanimanja strokovne in širše javnosti. Kreativnost in originalnost rešitev, kot tudi celovitost in doslednost dizajna MIS-a so zagotovili Igram visok ugled in popularnost, avtorjem pa mnoga priznanja.
V sklopu vizualne podobe je bilo tudi oblikovanje uradne maskote MIS 79, za katero je bil sprva organiziran natečaj. Oskar Kogoj je pri tem sodeloval kot član strokovne komisije za izbor maskote. Predlog, da lik maskote izhaja iz takrat ogrožene živalske vrste, morske medvedke (sredozemska medvedjica, lat. Monachus monachus), je podal Jacques – Yves Cousteau. Osnovni razlog za izbor morske medvedjice za uradno maskoto MIS 79 je bilo, da se svetovno javnost opozori na to dejstvo, da bi se naredilo vse, da se reši ta vrsta živali in da se opozori na ohranjanje narave. Na spletu in v hrvaških medijih sicer najdemo tudi drugačne informacije; morska medvedka naj bi bila predlog Walterja Vorija Lalića, ki je bil eden izmed prvih štirih zaposlenih na Direkciji za organizacijo Mediteranskih iger v Splitu, Jacques – Yves Cousteau je predlog samo podprl in potrdil ob svojem obisku. Ime Adriana dobi po Jadranskem morju, v katerem so bili opaženi redki primerki te živali.
Ker podoba živali ljudem ni bila poznana, prispeli predlogi na natečaj niso obrodili sadov. Naloga je bila nato zaupana Kogoju, da napravi nekaj predlogov. Pri oblikovanju mu je svetoval Silvano Bevilacqua, profesor na Scuola d'Arte v Gorici. Počasi so prišli do prave oblike in nastala je maskota Morske medvedke Adriane za MIS 79. Silhueta tjulnja spominja na črko S, kar sugerira na Split in šport (sport). Kogoj je lastnoročno izdelal 120 majhnih maskot iz različnih vrst mediteranskih kamnov oz. marmorjev. Te maskote so prejeli najvišji tuji predstavniki držav in olimpijskih komitejev, ki so se udeležili Iger. Ker so se ob tej priložnosti gradili velike objekti z bazeni, je prišlo do ideje o postavitvi velike skulpture. Kogoj je z ekipo lastnoročno izdelal tudi monolitno skulpturo te medvedjice, višine približno 3 metre iz lipiškega marmorja (lipica fiorito), ki še vedno stoji v Splitu (leta 2020 so začeli z restavratorskimi posegi). Pomagal mu je tudi kipar in arhitekt Roberto Nanut. Izziv transporta iz kamnoloma do Splita je Kogoj rešil s prevozom v pesku – celo skulpturo so na kamionu obsipali s peskom. Montirali so jo s pomočjo helikopterja jugoslovanske vojske.

Za potrebe širše prodaje je Kogoj poiskal tehnološko rešitev, kjer se je na osnovi takratne najnovejše tehnologije naredilo orodje za ulivanje pleksi stekla. Za ta razvoj je Kogoj izdelal skulpturo iz bakra, na osnovi katere so izdelali najprej kalupe iz jekla za ulivanje. Ta način je v nadaljevanju omogočal uporabo različnih barv in vpihovanje zračnih mehurčkov, kar je ustvarjalo posebne učinke. Na ta način se je »rodila« industrijska proizvodnja umetniške skulpture.  
Po tej obliki se je izdelovala tudi značka iz različnih kovin, razni obeski in ostali promocijski material. 
Avtor grafične upodobitve maskote Adriane in znaka mediteranskih iger pa je Borislav Ljubičić.

Kot majhna plastika iz keramike oz. porcelana s pozlato iz 18 karatnega zlata je danes del prodajne ponudbe Galerije Oskar Kogoj.

© 2019 Oskar Kogoj. Vse pravice pridržane. / Izdelava spletne strani: MMStudio