GALERIJA
OSKAR KOGOJ
MIREN 125
5291 MIREN
SLOVENIJA
  • 0
SLO | ENG
0

Pomen obdarovanja

Že od samega začetka človeštva je med ljudmi prisotno obdarovanje. Je eden temeljnih običajev in pomemben del življenja z določenimi pravili, ki je poznan povsod po svetu in v različnih časovnih obdobjih. Namen in vsebina darila sta se skozi obdobja zgodovine spreminjala. Kot pri drugih vidikih načina življenja govorimo tudi pri obdarovanju o kulturnih razlikah. Pogosto je sestavni del obredov, kot so rojstvo, krst, poroka …, največkrat pa je orodje za izkazovanje prijateljstva, naklonjenosti, spoštovanja, zahvale in utrjevanja medsebojnih odnosov.


Darilo sodi med ključne elemente lepšega, boljšega, včasih celo uspešnejšega komuniciranja, pa tudi k udejstvovanju sodobnega človeka nasploh. Pri izboru darila smo pazljivi in pozorni na kulturne posebnosti obdarovanca, njegove interese ter situacijo oziroma priložnost, ob kateri darilo izročamo. Darilo je lahko nekaj vrhunskega, dosežek znanja in raziskovanja, inovativnosti in kreativnosti.

Kogojevi umetniškimi izdelki združujejo tradicijo s sodobnostjo. Tako nam je lahko ob izbiranju, odločanju za posamezno darilo, lažje poiskati nekaj, kar vsebuje več in ne manj. Zagotovo lahko najdemo nekaj, kar ustreza našemu okusu, nekaj, kar nagovarja nas in našo dušo, nekaj, s čimer bomo obdarovanca razveselili in mu spregovorili tudi o nas samih.

Darilo podarimo, ker imamo nekoga radi in mu želimo izkazati naklonjenost. Tako nas izdelki sami nagovarjajo k ljubezni. Čas je, da se prebudimo in ZA-ŽIVIMO. Zavedati se moramo, da nismo le fizična bitja, ampak tudi čustvena, duhovna. Ko umetnost uporabljamo in koristimo, nas notranje obogati.

Pogosteje kakor sebi poklanjamo darila drugim. Z darilom lahko izrazimo hvaležnost, naklonjenost, pozornost …, obeležimo spomin, s katerim skušamo ovekovečiti kakšen pomemben dogodek. Navadno ga podarjamo svojim najbližjim, prijateljem, znancem, sodelavcem, poslovnim partnerjem, nekateri pa celo najvišjim funkcionarjem doma in po svetu.Ko obdarujemo, prisluhnimo najprej sebi, kaj želimo nekomu sporočiti in koliko poznamo to osebo, ki ji želimo izraziti pozornost, hvaležnost, zaupanje in spoštovanje. Predvsem pa naj obdarovanje ne bo vračanje darila z darilom. Ne glede na to, kaj in komu bomo podarili darilo, vedno bo izražalo naš odnos, kulturo in okus.


Darilo vsekakor lažje izberemo, v kolikor poznamo tudi vrednote kulturnega okolja, iz katerega izhaja obdarovanec. Hkrati pa skušamo biti izvirni in inovativni, kar pomeni med drugim tudi to, da ne podarjamo vedno znova enakih predmetov, npr. kozarcev, po možnosti celo isti osebi. V tem primeru lahko tvegamo, da bo darilo izgubilo vso vrednost v očeh obdarovanca, razen seveda v primerih, ko gre za zbiratelje. Pozorni skušamo biti tudi na to, kaj je bilo nam podarjeno, da ne »vračamo« daril.

Kogojevi izdelki so zaradi svoje enkratnosti in sporočilnosti primerni kot osebna darila ob različnih priložnostih. Zaradi tesne navezave na slovenski kulturni prostor se Kogojevi izdelki uvrščajo tudi med protokolarna darila. Nemalo izdelkov je tako pristalo v rokah predstavnikov tujih držav, članov kraljevih družin, mirovnikov, številnih predsednikov, ministrov in mnogih drugih pomembnih osebnosti. Tudi za poslovna darila, ki so del poslovne kulture, strategije in poslovnih odnosov, boste dobili primeren izbor v naši ponudbi.


Ne nazadnje lahko obdarimo tudi sami sebe, si poklonimo nekaj lepega ali, kot radi rečemo, »za svojo dušo«.

Darilo izberimo skrbno in s posluhom, naj izraža nas same in naš odnos do obdarovanca. Kljub prehajanju med transcendentnim in materialnim, mističnim in funkcionalnim, med Kogojevimi izdelki najdemo smiselnost in vrednost sporočila za vsako osebo in vsako priložnost. Darilo naj postane opredmetena vez, stkana trdno in srčno.
© 2019 Oskar Kogoj. Vse pravice pridržane. / Izdelava spletne strani: MMStudio